Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo stali niestopowej grade 60 ze stopem Monel 400 Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Karolina Prokop, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć zmęczeniowych w bimetalach stal-tytan wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego (platerowania) Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu dla różnych materiałów platerowanych wybuchowo Abstrakt  PDF
Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrotwardości oraz własności wytrzymałościowych trimetalu AA2519-AA1050-TI6AL4V po różnych obróbkach cieplnych Abstrakt  PDF
Michał Najwer, Piotr Niesłony
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek, Henryk Paul
 
Vol 89, No 7 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ wyżarzania normalizującego na rozwój pęknięć zmęczeniowych oraz właściwości materiałów platerowanych stopami niklu Abstrakt  PDF
Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka bimetali cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo przy różnych parametrach procesu Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Henryk Paul
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ parametrów zgrzewania wybuchowego na własności bimetalu S355J2N – AW1050A Abstrakt  PDF
Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski, Urszula Sobczak
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania zmęczeniowe łącznika spawalniczego stal-aluminium z międzywarstwą tytanu Abstrakt  PDF
Mateusz Kowalski, Amadeusz Kurek, Dariusz Rozumek, Andrzej Kurek
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Stosowanie i wytwarzanie układów trójwarstwowych do budowy elementów aparatury procesowej Abstrakt  PDF
Anna Pocica, Tomasz Groński
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego; Cracks growth under cyclic bending in zirconium-steel joint made by explosive welding Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ wyżarzania normalizującego na własności statyczne i zmęczeniowe materiałów platerowanych do zastosowań w instalacjach geotermalnych Abstrakt  PDF
Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium Abstrakt  PDF
Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Włodzimierz Walczak
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal-tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego; The effect of annealing temperature on the fatigue life in bimetals steel-titanium made by explosive welding Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ długotrwałej obróbki cieplnej na trwałość zmęczeniową bimetalu cyrkon-stal Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek, Henryk Paul
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Włodzimierz Walczak
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych; The heat treatment process of the bimetallic joint made by explosive cladding method Abstrakt  PDF
Anna Pocica, Michał Najwer
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym Abstrakt  PDF
Urszula Sobczak, Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.