Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 12 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza właściwości powłokowych barier cieplnych natryskiwanych płomieniowo; Analysis of the properties of thermal barrier coatings produced by flame spraying Abstrakt  PDF
Artur Czupryński, Andrzej Ozgowicz
 
Vol 90, No 9 (2018): Welding Technology Review The influence of glow-discharge nitriding on the properties of thermally sprayed steel coatings Abstrakt
Tomasz Babul, Anna Olbrycht, Szymon Pawlik, Janusz Trojanowski
 
Vol 89, No 3 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review HVOF spraying process conditions of coating Cr3C2-NiCr deposited onto 316L steel Abstrakt  PDF
Monika Niedzielska, Tomasz Chmielewski
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Investigation of the properties of zn and al coatings deposited by arc spraying onto s235Jr steel substrate Abstrakt  PDF
Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański, Janusz Bazela, Grzegorz Gontarz
 
Vol 87, No 11 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ stopnia utlenienia proszku na właściwości mechaniczne powłok miedzianych naniesionych metodą LPCS Abstrakt  PDF
Marcin Winnicki, Dominika Grygier, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Tomasz Piwowarczyk
 
Vol 91, No 1 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Microstructure and selected properties of Ni-Cr-Re coatings deposited by means of HVOF thermal spraying Abstrakt
Konrad Tobota, Tomasz Chmielewski, Marcin Chmielewski
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review APS sprayed coatings onto the selective laser melted substrates Abstrakt  PDF
Mariusz Frankiewicz, Edward Chlebus, Karol Kobiela
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nowe możliwości wytwarzania powłokowych barier cieplnych metodą natryskiwania plazmowego z zawiesin Abstrakt  PDF
Paweł Sokołowski, Leszek Łatka, Stefan Kozerski
 
Vol 89, No 3 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The Ni-Cr-B-Si coatings obtained in surfacing and thermal spraying processes Abstrakt  PDF
Adam Kondej
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Abstrakt  PDF
Tadeusz Hejwowski, Anna Łabacz-Kęcik
 
Vol 91, No 3 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Structure and Mechanical Properties of HVOF Sprayed (WC-Co+Co) Composite Coating on Ductile Cast Iron Abstrakt
Marzanna Książek, Łukasz Boron, Adam Tchorz, Ryszard Grzelka
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Determination of residual stresses in metal coatings thermally sprayed on Al2O3 substrate Abstrakt  PDF
Dariusz Golański, Małgorzata Kujawińska, Tomasz Chmielewski, Grzegorz Dymny, Jolanta Zimmerman
 
Vol 90, No 10 (2018): Welding Technology Review Cavitation erosion and sliding wear resistance of HVOF coatings Abstrakt
Mirosław Szala, Mariusz Walczak
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Notatki z historii natryskiwania termicznego Abstrakt  PDF
Tomasz Szulc
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania naprężeń własnych w powłokach natryskiwanych metodą HVOF Abstrakt  PDF
Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Grzegorz Gontarz, Jolanta Zimmerman, Władysław Włosiński
 
Vol 84, No 8 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Koszty wytwarzania powłok metodami natryskiwania cieplnego Abstrakt  PDF
Sławomir Morel
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura i odporność na zużycie powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową mieszaninami proszków Abstrakt  PDF
Tadeusz Hejwowski, Anna Łabacz-Kęcik
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza porównawcza rozkładu temperatury i naprężeń podczas uderzenia cząstki ti w podłoże metalowe i ceramiczne podczas natryskiwania detonacyjnego; Comparative analysis of temperature and stress distribution upon Ti particle impingement in the substrate Abstrakt  PDF
Piotr Kowalczyk, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Władysław Włosiński
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura i właściwości natryskiwanych naddźwiękowo powłok WC-12Co po obróbce elektroiskrowej Abstrakt  PDF
Wojciech Żórawski, Norbert Radek
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Corrosion resistance of a NiCrFeSi coating heat-loaded in atmosphere of air and in sulfur environment Abstrakt  PDF
Antoni W Orłowicz, Marek Mróz, Mirosław Tupaj, Andrzej Trytek, Bogdan Kupiec, Magdalena Radoń, Magdalena Jacek
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wady i uszkodzenia powłok natryskiwanych cieplnie w procesie ich wytwarzania i eksploatacji Abstrakt  PDF
Andrzej Radziszewski, Adam Radziszewski
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nieniszcząca ocena grubości warstw natryskiwanych cieplnie metodą topometrii laserowej Abstrakt  PDF
Grzegorz Moskal, Bartosz Witala, Radosław Swadźba
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Stan normalizacji w zakresie systemów jakości, kwalifikacji personelu oraz badań odbiorczych urządzeń w technologiach natryskiwania cieplnego Abstrakt  PDF
Anna Olbrycht
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie Abstrakt  PDF
Witold Milewski
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie natryskiwania cieplnego na przykładzie silnika turbinowego Abstrakt  PDF
Stanisław Dudek, Tadeusz Gancarczyk, Paweł Sosnowy
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.