Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 12 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania mikrostruktury i mikrosegregacji składu chemicznego warstw ze stopu Inconel 625 napawanych techniką CMT na podłoże ze stali 16Mo3 Abstrakt  PDF
Magdalena Rozmus-Górnikowska
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Study of the structure of composite coatings Ni-WC deposited by plasma transferred arc Abstrakt  PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie właściwości i struktury połączeń spawanych nowej i eksploatowanej stali 14 MoV6-3 (13HMF); Evaluation of the mechanical properties and microstructure of before and after operations 14 MoV6-3 (13HMF) steel joints Abstrakt  PDF
Mateusz Ścisłowski, Leopold Michał Barwicki, Anna Zielińska–Lipiec, Edmund Tasak, Krzysztof Pańcikiewicz
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena skłonności do pęknięć zimnych złączy spawanych stali w próbie implantacyjnej Abstrakt  PDF
Krzysztof Pańcikiewicz, Anna Zielińska-Lipiec, Lechosław Tuz, Łukasz Rakoczy
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrostruktury wybranych stopów niklu; Microstructure assessment of selected nickel alloys Abstrakt  PDF
Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak, Janusz Adamiec
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego stali 12HMF po długotrwałej eksploatacji; Microstructure and mechanical properties of welded joint of 12HMF steel after long-term service Abstrakt  PDF
Grzegorz Golański, Jacek Słania, Joanna Jasak, Izabela Pietryka, Paweł Urbańczyk
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nowe możliwości wytwarzania powłokowych barier cieplnych metodą natryskiwania plazmowego z zawiesin Abstrakt  PDF
Paweł Sokołowski, Leszek Łatka, Stefan Kozerski
 
Vol 89, No 4 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Influence of welding process on microstructure of ferritic stainless steels Abstrakt  PDF
Maciej Woszek, Jacek Słania, Grzegorz Golański
 
Vol 89, No 3 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The influence of the chosen welding technology on the microstructure and selected mechanical properties of welded magnesium alloy AZ91 Abstrakt
Paweł Bolanowski, Andrzej Dziadoń
 
Vol 86, No 3 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena lokalnych wad mikrostruktury – korelacja wyników pomiarów wiroprądowych i oznaczeń mikrotwardości Abstrakt  PDF
Tomasz Babul, Sylwester Jończyk, Tadeusz Samborski
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ składu mieszanin NiCrBSiFe+WSC i NiBSi+WSC na ich mikrostrukturę i twardość Abstrakt  PDF
Andrzej Żak, Konrad Sawras, Włodzimierz Dudziński
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal-tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego; The effect of annealing temperature on the fatigue life in bimetals steel-titanium made by explosive welding Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy spawanych ze stali dwufazowej DP600 metodą; MAG Properties of dual phase steel joints of DP600 welded by MAG Abstrakt  PDF
Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange
 
Vol 91, No 6 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW The microstructure and selected mechanical properties of Al2O3 + 3 wt.% TiO2 plasma sprayed coatings Abstrakt
Monika Michalak, Leszek Łatka, Paweł Sokołowski
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej Abstrakt  PDF
Natalia Pocica, Lechosław Tuz
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ przygotowania powierzchni na elektronową emisję polową powłok TiO2 natryskanych plazmowo z zawiesin Abstrakt  PDF
Zbigniew Znamirowski, Stefan Kozerski, Leszek Łatka, Lech Pawłowski
 
Vol 90, No 12 (2018): Welding Technology Review Application of color etching to study the microstructure of TRIP steel after laser remelting Abstrakt
Daniel Dobras, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura kompozytowych powłok Ni-ZrC napawanych plazmowo Abstrakt  PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Badania mikrostruktury oraz wybranych właściwości powłok stabilizowanego tlenku cyrkonu wytwarzanych metodą natryskiwania plazmowego z zawiesin; The characterization of microstructure and selected properties of zirconia coatings obtained by suspension Abstrakt  PDF
Paweł Sokołowski, Leszek Łatka, Andrzej Ambroziak
 
Vol 90, No 7 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The assessment of welded joints microstructure for Inconel 617 alloy Abstrakt  PDF
Natalia Konieczna
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza wpływu warunków materiałowo technologicznych na własności połączeń elementów z powłokami na bazie cynku Abstrakt  PDF
Tomasz Pfeifer
 
Vol 89, No 9 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Peculiarities of simulation of the additive process of forming of 3D products from steel 09G2S Abstrakt
Gieorgij Grigorenko, Walery A. Kostin, Irena A. Mossokovskaya
 
Vol 87, No 6 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Osobliwości przekształceń strukturalnych w strefie wpływu ciepła złączy spawanych MAG stali wysokowytrzymałej WELDOX 1300 Abstrakt  PDF
Gieorgij M. Grigorenko, Walery A. Kostin, Walery D. Poznjakow, Sergey L. Żdanow, Wiktor W. Żukow
 
Vol 89, No 6 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Effect of brazing temperature on microstructure and mechanical properties of dissimilar joints of titanium/stainless steel joint brazed by Al interlayer Abstrakt
Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Przyczepność powłok miedzi na podłożu aluminiowym naniesionych metodą LPCS Abstrakt  PDF
Marcin Winnicki, Aleksandra Małachowska, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Andrzej Ambroziak
 
1 - 25 z 26 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.