Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 91, No 4 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Properties of flame-powder sprayed aluminum coatings reinforced with particles of carbonaceous materials Abstrakt
Artur Czupryński
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Abstrakt  PDF
Anna Olbrycht
 
Vol 84, No 8 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura powłokowych barier cieplnych natryskiwanych metodą APS z zastosowaniem nowych proszków ceramicznych Abstrakt  PDF
Paweł Sosnowy, Stanisław Dudek, Tadeusz Gancarczyk, Marek Góral, Marcin Drajewicz
 
Vol 88, No 12 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Laser deposition of protective coatings onto working area of steam turbine blades Abstrakt  PDF
Konrad Tobota, Tomasz Chmielewski
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie Abstrakt  PDF
Witold Milewski
 
Vol 89, No 3 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review HVOF spraying process conditions of coating Cr3C2-NiCr deposited onto 316L steel Abstrakt  PDF
Monika Niedzielska, Tomasz Chmielewski
 
Vol 91, No 4 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Properties of weld overlays on regenerated wheel hub of a mining vehicle Abstrakt
Andrzej Ambroziak, Artur Lange, Piotr Białucki, Michał Kaczmarek
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Properties of titanium coatings deposited by friction processing onto AlN ceramics Abstrakt  PDF
Michał Hudycz, Tomasz Chmielewski, Maciej Winiarski, Dariusz Golański
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nowe możliwości wytwarzania powłokowych barier cieplnych metodą natryskiwania plazmowego z zawiesin Abstrakt  PDF
Paweł Sokołowski, Leszek Łatka, Stefan Kozerski
 
Vol 89, No 7 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Hardening tools for hot forging flanges with a neck Abstrakt  PDF
Marcin Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Artur Lange
 
Vol 91, No 5 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW The influence of positioning deposited beads towards direction of abrasive movement, to resistance on grind wear plates’ abrasive wear Abstrakt
Michał Szymura, Maciej Różański
 
Vol 89, No 6 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ultra-High Speed Laser Cladding (UHSLC) technology for Stellite 6 functional coatings deposition in aviation industry Abstrakt  PDF
Piotr Koruba, Piotr Jurewicz, Jacek Reiner, Adam Dworak, Janusz Mądry
 
Vol 84, No 8 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność na zużycie erozyjne i ścierne powłok natryskiwanych cieplnie Abstrakt  PDF
Bogdan Antoszewski, Tofil Szymon
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technological conditions and selected applications of regenerative deposition of coatings using brush-plating method on metallic surfaces Abstrakt  PDF
Andrzej Radziszewski, Adam Radziszewski
 
Vol 89, No 8 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Application of adhesive regenerative materials to pipe systems repair Abstrakt  PDF
Tomasz Piwowarczyk, Marcin Judziński, Wojciech Kozak
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości mechaniczne powłok hydroksyapatytu natryskiwanych plazmowo z zawiesin Abstrakt  PDF
Leszek Łatka, Stefan Kozerski, Lech Pawłowski, Didier Chicot
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review 5*(Cu/Ni) Multi-layer Coatings Deposited by Brush Plating Method Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ, Michał Jankowski
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ przygotowania powierzchni na elektronową emisję polową powłok TiO2 natryskanych plazmowo z zawiesin Abstrakt  PDF
Zbigniew Znamirowski, Stefan Kozerski, Leszek Łatka, Lech Pawłowski
 
Vol 87, No 11 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ stopnia utlenienia proszku na właściwości mechaniczne powłok miedzianych naniesionych metodą LPCS Abstrakt  PDF
Marcin Winnicki, Dominika Grygier, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Tomasz Piwowarczyk
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Metoda tamponowa w regeneracji części maszyn Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ, Maciej Rychlewski
 
Vol 91, No 1 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Microstructure and selected properties of Ni-Cr-Re coatings deposited by means of HVOF thermal spraying Abstrakt
Konrad Tobota, Tomasz Chmielewski, Marcin Chmielewski
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura kompozytowych powłok Ni-ZrC napawanych plazmowo Abstrakt  PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ
 
Vol 90, No 12 (2018): Welding Technology Review Corrosion properties of cold sprayed aluminum coatings Abstrakt
Dominika Soboń, Monika Kaczmarczyk, Medard Makrenek, Jarosław Sienicki, Wojciech Żórawski
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki dla ochrony przed zużyciem elementów maszyn i urządzeń Abstrakt  PDF
Sławomir Morel
 
1 - 25 z 42 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.