Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła; The effect of heat treatment on the properties of welded austenitic tubes for heat exchangers Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska
 
Vol 86, No 3 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nowa głowica do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG Abstrakt  PDF
Andrzej Kolasa, Paweł Cegielski, Andrzej Oneksiak
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Właściwości złączy różnoimiennych stopu niklu Incoloy 800H ze stalą odporną na korozję 316L Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ kąta wierzchołkowego elektrody wolframowej na kształt strefy obrobionej w metodzie TIG Abstrakt  PDF
Bartosz Kaczorowski, Paweł Kołodziejczak
 
Vol 89, No 6 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG Abstrakt  PDF
Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
 
Vol 88, No 2 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Aproksymacja charakterystyk statycznych i modelowanie łuku elektrycznego w procesie spawania metodą TIG Abstrakt  PDF
Maciej Haltof
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Porównanie wpływu tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości złączy stali 304L oraz 316L spawanych TIG orbitalnie Abstrakt  PDF
Marcin Drabarz, Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański
 
Vol 90, No 6 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Structure and mechanical properties of T91 welded joint with low-alloy root pass Abstrakt  PDF
Kwiryn Wojsyk, Agata Merda, Ewelina Cieślak, Grzegorz Golański
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła Abstrakt  PDF
Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Michał Landowski, Jerzy Łabanowski
 
Vol 90, No 6 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analysis of the morphology of impact fractures of welded joints made of cast steel for the power industry of the Cr-Mo type with the addition of rare earth metals Abstrakt  PDF
Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Sposób wypływu gazu osłonowego przy metodzie TIG a jakość złącza spawanego Abstrakt  PDF
Mirosława Wiśniewska, Maciej Matuszewski
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki intermetaliczne otrzymywane w procesie przetapiania i stopowania Abstrakt  PDF
Grzegorz Gontarz, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski
 
Vol 89, No 3 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykonanie metodą napawania powłoki ze stopu międzymetalicznego FeAl na stali konstrukcyjnej Abstrakt  PDF
Janusz Cebulski, Robert Bęczkowski, Dorota Pasek
 
Vol 89, No 1 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości grani złącza stali 304L spawanego TIG orbitalnie Abstrakt  PDF
Marcin Drabarz, Tomasz Chmielewski
 
Vol 88, No 9 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Lutospawanie łukowe stopów aluminium z tytanem i stalą ocynkowaną Abstrakt  PDF
Dawid Majewski, Andrzej Winiowski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Direct current TIG welding of metal matrix composites Abstrakt  PDF
Konrad Ogonowski, Jan Wysocki, Katarzyna Gawdzińska, Wojciech Przetakiewicz
 
Vol 88, No 8 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykorzystanie metody TIG do regeneracji i naprawy form wtryskowych Abstrakt  PDF
Jacek Słania, Łukasz Chłopczyński
 
Vol 90, No 3 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Influence of pulse current frequency in the TIG method on selected aspects of heat supply during welding of 321 steel Abstrakt  PDF
Małgorzata Ostromęcka, Paweł Cegielski, Andrzej Kolasa
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Production welding of a heat-resistant cast steel GX40NiCrNb35-45 Abstrakt  PDF
Sławomir Parzych, Marek Gucwa, Robert Bęczkowski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Orbital TIG welding of X5CrNi18-10 austenitic stainless steel Abstrakt  PDF
Jacek Górka, Karolina Grzesica, Krzysztof Golda
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Microstructure of Ag on the Ti plate padding weld Abstrakt  PDF
Marcin Ptasiński, Lechosław Tuz
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ kulowania na właściwości użytkowe połączeń spawanych stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG i wiązką lasera Abstrakt  PDF
Barbara Nasiłowska, Zdzisław Bogdanowicz, Grzegorz Mońka, Wojciech Szymański
 
Vol 89, No 9 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność złączy spawanych stali 304 i 304H na korozję międzykrystaliczną Abstrakt  PDF
Katarzyna Łyczkowska, Janusz Adamiec
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złącza spawanego rury tytanowej z płytą sitową wymiennika ciepła Abstrakt  PDF
Marcin Szmul, Robert Bański, Anna Pocica
 
Vol 83, No 9 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Napawanie krawędzi przedmiotów metodami TIG i PTA Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Jacek Górka, Artur Czupryński, Adam Martyniszyn
 
1 - 25 z 32 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.