Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 87, No 1 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modelowanie i wdrożenie wysięgników do lokomocji robotów przemysłowych; Modelling and implementation of movable booms for industrial robot mobility Abstrakt  PDF
Paweł Cegielski, Dariusz Golański, Andrzej Kolasa, Tadeusz Sarnowski
 
Vol 88, No 8 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza zależności kształtowo-wymiarowych zgrzein garbowych w elementach przeniesienia napędu wykonanych technologią MIAB Abstrakt  PDF
Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł Kustroń, Andrzej Ambroziak, Zygmunt Mikno, Maciej Kozioł, Sławomir Krzywański, Dariusz Jabłoński
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologia naprawy wysięgnika ładowarko-koparki przy wspomaganiu MES; The repair technology of digger-excavator boom made with the support of FEM Abstrakt  PDF
Zbigniew Mirski, Tomasz Wojdat, Kazimierz Banyś, Zbigniew Fałek
 
Vol 90, No 8 (2018): Welding Technology Review Symulacja pola naprężeń w spoinach z wykorzystaniem MES Abstrakt  PDF
Jerzy Nawrocki, Jacek Słania
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykorzystanie tomografii ultradźwiękowej i MES do określenie nośności elementu betonowego Abstrakt  PDF
Krzysztof Schabowicz, Łukasz Radzik
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Modelowanie numeryczne ugięcia podstawy robotów przemysłowych; Numerical modelling of the deflection of industrial robots support Abstrakt  PDF
Dariusz Golański, Paweł Cegielski, Paweł Giżyński, Andrzej Kolasa
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Pękanie gorące złączy spawanych – badania i symulacje numeryczne Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček, Jaromír Moravec
 
Vol 83, No 7 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modelowanie zjawisk cieplnych w procesie napawania Abstrakt  PDF
Jacek Słoma, Ireneusz Szczygieł, Andrzej Sachajdak
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Komputerowe symulowanie procesu spawania przy zginaniu z wykorzystaniem oprogramowania Marc/Mentat Abstrakt  PDF
Grzegorz Fiuk, Dariusz Rozumek
 
Vol 78, No 1 (2006): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi Abstrakt  PDF
Tomasz Łata
 
Vol 90, No 1 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Weryfikacja modeli konstrukcyjnych pozycjonerów spawalniczych w oparciu o modelowanie matematyczne MES Abstrakt  PDF
Paweł Cegielski, Dariusz Golański, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa, Damian Rochalski, Tadeusz Sarnowski
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna mechanizmu wiązania proszku cyny z powierzchnią tworzywa sztucznego w procesie natryskiwania na zimno Abstrakt  PDF
Aleksandra Małachowska, Marcin Winnicki, Andrzej Ambroziak
 
Vol 89, No 12 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modelowanie naprężeń własnych w procesie przetapiania mikroplazmowego powłoki Al na stali Abstrakt  PDF
Jolanta Zimmerman, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski
 
Vol 84, No 10 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wybrane aspekty zgrzewania garbowego blach stalowych w obliczeniach MES Abstrakt
Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik, Artur Lange, Mirosław Sikorski
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modele spawalniczych źródeł ciepła w analizie pola temperatury Abstrakt  PDF
Damian Rochalski, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania numeryczne tworzenia metodą LPCS powłoki z cyny na podłożu aluminiowym Abstrakt  PDF
Marcin Winnicki, Aleksandra Małachowska, Andrzej Ambroziak
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Metody analiz numerycznych procesów spawania złożonych konstrukcji Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Model obliczeniowy do analizy naprężeń własnych w układzie powłoka-podłoże podczas nanoszenia powłok metodami termicznymi Abstrakt  PDF
Jolanta Zimmerman, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Władysław Włosiński
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Problemy związane z oceną stanu technicznego rurociągów gazowych Abstrakt  PDF
Bogusław Ładecki, Filip Matachowski
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Zbigniew Bartnik, Wiesław Derlukiewicz
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie symulacji numerycznych w badaniach ultradźwiękowych detali kompozytowych Abstrakt  PDF
Łukasz Sarniak, Maciej Szwed, Radosław Karczewski
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna procesu spawania wielościegowego złącza teowego oraz obróbki cieplnej po spawaniu Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček, Bernard Wyględacz
 
Vol 87, No 4 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe zwarciowe w obliczeniach MES materiałów jednoimiennych – część 1 Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Symulacja numeryczna wpływu zmian warunków technologicznych na rozkład naprężeń i odkształceń wymiennika ciepła Abstrakt  PDF
Bernard Wyględacz, Tomasz Kik
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.