Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 85, No 1 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Calculation model for analysis of residual stresses in the coating-substrate system during deposition by thermal spraying methods Abstrakt  PDF
Jolanta Zimmerman, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Władysław Włosiński
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Welding heat source models in the analysis of temperature field Abstrakt  PDF
Damian Rochalski, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Numerical analyses methods of complex welded structures Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček
 
Vol 86, No 9 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Technologia naprawy wysięgnika ładowarko-koparki przy wspomaganiu MES; The repair technology of digger-excavator boom made with the support of FEM Abstrakt  PDF
Zbigniew Mirski, Tomasz Wojdat, Kazimierz Banyś, Zbigniew Fałek
 
Vol 87, No 1 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modelowanie i wdrożenie wysięgników do lokomocji robotów przemysłowych; Modelling and implementation of movable booms for industrial robot mobility Abstrakt  PDF
Paweł Cegielski, Dariusz Golański, Andrzej Kolasa, Tadeusz Sarnowski
 
Vol 84, No 9 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna mechanizmu wiązania proszku cyny z powierzchnią tworzywa sztucznego w procesie natryskiwania na zimno Abstrakt  PDF
Aleksandra Małachowska, Marcin Winnicki, Andrzej Ambroziak
 
Vol 91, No 1 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW The simulation of the stress field of welded joint containing the discontinuities No 1014 Abstrakt
Jerzy Nawrocki, Jacek Słania
 
Vol 84, No 10 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wybrane aspekty zgrzewania garbowego blach stalowych w obliczeniach MES Abstrakt
Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik, Artur Lange, Mirosław Sikorski
 
Vol 90, No 1 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Verification of construction models of welding positioners based on FEM mathematical modeling Abstrakt  PDF
Dariusz Golański, Paweł Cegielski, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa, Damian Rochalski, Tadeusz Sarnowski
 
Vol 90, No 8 (2018): Welding Technology Review Simulation of the stress field in the welded joint using FEM Abstrakt  PDF
Jerzy Nawrocki, Jacek Słania
 
Vol 85, No 11 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Zbigniew Bartnik, Wiesław Derlukiewicz
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zastosowanie symulacji numerycznych w badaniach ultradźwiękowych detali kompozytowych Abstrakt  PDF
Łukasz Sarniak, Maciej Szwed, Radosław Karczewski
 
Vol 87, No 4 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe zwarciowe w obliczeniach MES materiałów jednoimiennych – część 1 Abstrakt  PDF
Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Problemy związane z oceną stanu technicznego rurociągów gazowych Abstrakt  PDF
Bogusław Ładecki, Filip Matachowski
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna procesu spawania wielościegowego złącza teowego oraz obróbki cieplnej po spawaniu Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček, Bernard Wyględacz
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykorzystanie tomografii ultradźwiękowej i MES do określenie nośności elementu betonowego Abstrakt  PDF
Krzysztof Schabowicz, Łukasz Radzik
 
Vol 83, No 7 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modelowanie zjawisk cieplnych w procesie napawania Abstrakt  PDF
Jacek Słoma, Ireneusz Szczygieł, Andrzej Sachajdak
 
Vol 78, No 1 (2006): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi Abstrakt  PDF
Tomasz Łata
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Computer welding simulation under bending using Marc/Mentat software Abstrakt  PDF
Grzegorz Fiuk, Dariusz Rozumek
 
Vol 89, No 10 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modeling of welding heat source in the hybrid welding process Abstrakt  PDF
Damian Rochalski, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski
 
Vol 89, No 12 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Modeling of residual stresses in the process of microplasma remelting of Al coating on steel substrate Abstrakt  PDF
Jolanta Zimmerman, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski
 
Vol 90, No 5 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Hot welds cracking – research and numerical simulations Abstrakt  PDF
Tomasz Kik, Marek Slováček, Jaromír Moravec
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.