Matusiak, J., and J. Wyciślik. “Wpływ Gazu osłonowego Na Emisję Zanieczyszczeń Podczas Lutospawania łukowego Blach Stalowych Pokrytych powłokami Ochronnymi”. Welding Technology Review, Vol. 88, no. 9, Sept. 2016, doi:10.26628/wtr.v88i9.668.