[1]
J. Matusiak and J. Wyciślik, “Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.