Matusiak, J. and Wyciślik, J. (2016) “Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi”, Welding Technology Review, 88(9). doi: 10.26628/wtr.v88i9.668.