MATUSIAK, J.; WYCIŚLIK, J. Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi. Welding Technology Review, v. 88, n. 9, 10 Sep. 2016.