Matusiak, J., & Wyciślik, J. (2016). Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi. Welding Technology Review, 88(9). https://doi.org/10.26628/wtr.v88i9.668