(1)
Matusiak, J.; Wyciślik, J. Wpływ Gazu osłonowego Na Emisję Zanieczyszczeń Podczas Lutospawania łukowego Blach Stalowych Pokrytych powłokami Ochronnymi. Weld. Tech. Rev. 2016, 88.