[1]
Matusiak, J. and Wyciślik, J. 2016. Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi. Welding Technology Review. 88, 9 (Sep. 2016). DOI:https://doi.org/10.26628/wtr.v88i9.668.