Evaluation of weldability of non-alloy high strength heat-treated steel

Lechosław Tuz, Krzysztof Sulikowski

Abstrakt


The paper presents evaluation of weldability of non-alloy high strength heat-treated steel with the use of robotic sta- tion for laser welding. Based on the microstructure assessment and hardness distribution in butt welded joint, the key factors and properties for use of such welding technology are identified.


in polish

Ocena możliwości spawania stali wysokowytrzymałych ulepszanych cieplnie

W artykule przestawiono ocenę możliwości wykonania doczołowych złączy spawanych niestopowej stali o wysokiej wytrzymałości przy wykorzystaniu zrobotyzowanego stanowiska do spawania wiązką lasera. W oparciu o badania mikrostruktury i pomiary twardości doczołowego złącza spawanego zidentyfikowano istotne czynniki wpływające na możliwość zastosowania tej technologii dla łączenia stali ulepszanych cieplnie o wysokiej wytrzymałości.


Słowa kluczowe


weldability; high-strength; heat-treated steels; laser welding; robotics

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tasak E.: Metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Kraków 2008.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych Tom 1.

Spawalność stali, Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy spawanych

PN-EN ISO 13919-1 Spawanie – Złącza spawane wiązką elektronów

i wiązką promieniowania laserowego –Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych – Część 1: Stal

PN-EN 10025-6 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i4.873

Refbacks

  • There are currently no refbacks.