Wpływ obróbki powierzchni przy użyciu zimnej plazmy na przyczepność powłoki galwanicznej do kompozytu grafitowego i jej przydatność w procesach lutowania miękkiego

Zbigniew Zimniak, Zbigniew Mirski, Ireneusz Ciepacz, Kazimierz Granat, Tomasz Wojdat

Abstrakt


W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu gra towego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na proces lutowania miękkiego w połączeniach z materiałami metalicznymi. Na próbki z kompozytu gra towego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, oraz w końcowej obróbce przy użyciu zimnej plazmy, wytworzonej w atmosferze argonu, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano badania przyczepności powłoki do podłoża. Wyniki te porównano z wcześniej przeprowadzonymi pomiarami wytrzymałościowymi złączy kompozytu z naniesioną powłoką miedzianą, lutowanych na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38 (6060). 


Słowa kluczowe


kompozyt gra towy; lutowanie miękkie; powłoki galwaniczne; zimna plazma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams R.D.: Adhesive bonding Science, technology and application, Woodhead Publishing Limited 2005.

Biestek T., Sękowski S.: Metody badań powłok metalowych, WNT, Warszawa 1973.

Borcia G., Chiper A., Rusu I.: Using a He + N2 dielectric barrier discharge for the modi cation of polymer surface properties, Plasma sources Sci. Technol., 2006, 15, pp. 849-857.

Stryczewska H.D.: Technologie zimnej plazmy, Wytwarzanie, modelowanie, zastosowania, Elektryka, 201, zeszyt 1 (217), rok LVII, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Lubelska, Lublin 2014.

Campbell F., Frauenhofer J.A.: Surface Technology, 1976, 4, pp. 403-406.

Chmielewski T.: Wykorzystanie energii kinetycznej tarcia i fali detonacyjnej do metalizacji ceramiki, Prace naukowe PW, Seria Mechanika, Zeszyt 232, Warszawa 2012.

Critchlow G.W., Brewis D. M.: Review of surface pretreatments for aluminium alloys, Int. J. Adhes. Adhes.,1996, 16, pp. 255-275.

Iorio I. De, Leone C., Nele L., Tagliaferri V.: Plasma treatments of polymeric materials and Al alloy for adhesive bonding, J. Mater. Process Technol., 1997, 68, pp. 179-183.

Mirski Z., Wojdat T., Stachowicz M.: Soldering of aluminium with copper and steel using intermediate layer Zn-Ni, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2015, vol. 15, nr 4, pp. 903-910.

Mirski Z.,Wojdat T., Piwowarczyk T., Granat K., Derlukiewicz W., Ciepacz I., Jakubczyk A.: Lutowanie miękkie kompozytu gra towego ze stopem aluminiowym PA38, Przegląd Spawalnictwa, 2016, vol. 88, nr 9, s. 50-55.

Tioshifuji J., Katsumata T., Takikawa H., Sakakibara T. & Shimizu I.: Cold arc-plasm jet on the atmospheric pressure for surface modi cation, Surface and Coating Tech. 2003, 171, pp. 302-306.

Wiedemann R., Motta de Sillos R.: Technical Handbook, Surface Treatments, 2007, pp. 136-138.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i2.855

Refbacks

  • There are currently no refbacks.