Application of adhesive regenerative materials to pipe systems repair

Main Article Content

Tomasz Piwowarczyk
Marcin Judziński
Wojciech Kozak

Abstract

In this article, adhesive regenerative materials were characterized, with special attention paid to repair tapes. For pipe-shaped specimens with bore holes of 10 and 20 mm diameter, stress distribution was analyzed with nite element method. The experiment was conducted basing on PN-EN ISO 24817: 2015-10 guidelines. For three selected repair solutions: reinforced tape, sealing tape and dedicated repair system, pressure tests were performed. The research results and application potential of applied solutions are described. 


in polish

Zastosowanie klejowych materiałów regeneracyjnych do napraw instalacji rurowych

W artykule scharakteryzowano adhezyjne materiały regeneracyjne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na taśmy naprawcze. Dla próbek w kształcie rur z wywierconymi otworami o średnicy 10 i 20 mm analizowano rozkłady naprężeń metodą elementów skończonych. Eksperyment przeprowadzono bazując na wytycznych PN-EN ISO 24817:2015-10. Dla trzech wybranych rozwiązań naprawczych: taśmy zbrojonej, taśmy uszczelniającej i dedykowanego systemu naprawczego przeprowadzono próby ciśnieniowe. Opisano wyniki badań i potencjał aplikacyjny stosowanych rozwiązań. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Piwowarczyk, M. Judziński, and W. Kozak, “Application of adhesive regenerative materials to pipe systems repair”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 8, Aug. 2017.
Section
Original Articles

References

J. Godzimirski: Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych, WNT, Warszawa 2002.

J. Kuczmaszewski: Podstawy konstrukcyjne i technologiczne oceny wytrzymałości adhezyjnych połączeń metali, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1995.

Z. Mirski: Klejenie materiałów, w J. Pilarczyk: Procesy spajania, Poradnik Inżyniera Spawalnika, tom II, WNT, Warszawa 2005.

Z. Mirski, T. Piwowarczyk: Klejenie w budowie pojazdów samochodowych, Przegląd Spawalnictwa, nr 5-6/2004, s. 68-72.

R.D. Adams, W.C. Wake: Structural adhesive joints in engineering, Elsevier Applied Science Publishers, Barking 1986.

P. Jasiulek, A. Rawicz: Wpływ stanu przygotowania powierzchni metali na wytrzymałość połączeń klejonych, Przegląd Spawalnictwa, nr 7/1979, s. 11-14.

J. Kuczmaszewski, J. Domińczuk: Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej stali konstrukcyjnych, Przegląd Mechaniczny, nr 3/2001, s. 5-8.

J. Cognard: Some recent progress in adhesion technology and science, C. R. Chimie, nr 9/2006, pp. 13-24.

G.D. Davis, J.D. Venables: Surface treatments of metal adherends, in M. Chaudhury, A.V. Pocius: Adhesion Science and Engineering – 2: Surfaces, Chemistry and Applications, Elsevier Science B.V., 2002.

D. Mcquillan: The structural use of adhesives, The Institution of Structural Engineers, SETO, London, 1999.

G. Nowak: Materiały regeneracyjne, Materiały szkoleniowe, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2001.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>