The performance on the method of welding in intermetallic alloy FeAl coating on the structural steel

Main Article Content

Janusz Cebulski
Robert Bęczkowski
Dorota Pasek

Abstract

Implementation of new materials into industrial practice allows to build more durable and reliable machine parts suitable to operate at high temperature and other special conditions. The paper analyzes implementation of welding method to make intermetallic surface Fe40Al5CrTiB on material grade S235JR. The process was made with tungsten inert gas (TIG) and with the use of reserved polarity direct current (DC-). Welded sample was made as: single bead, multi bead and as multilayer. After the welding process, samples were tested with light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and Vickers hardness (HV). This technology can by used to develop resistance surfaced in the power industry in the future. 


in polish

Wykonanie metodą napawania powłoki ze stopu międzymetalicznego FeAl na stali konstrukcyjnej

Wdrożenie nowych materiałów do praktyki przemysłowej pozwala na konstrukcję trwalszych i bardziej wytrzymałych części maszyn przeznaczonych do pracy w wysokiej temperaturze oraz ekstremalnych warunkach. W artykule analizowano zastosowanie metody napawania do wykonania napoiny ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe40Al5CrTiB na powierzchni stali S235JR. Proces prowadzono metodą TIG w atmosferze gazu obojętnego przy zastosowaniu prądu stałego (DC-). Próbki napawano w trzech wariantach: jednościegowym, wielościegowym oraz wielowarstwowym. Po procesie napawania przeprowadzono badania za pomocą mikroskopu świetlnego (LM), elektronowego mikroskopu skaningowego oraz dokonano pomiarów twardości metodą Vickersa (HV). Technologia ta może być zastosowana w przyszłości, na przykład w przemyśle energetycznym do wytworzenia powierzchni żaroodpornych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Cebulski, R. Bęczkowski, and D. Pasek, “The performance on the method of welding in intermetallic alloy FeAl coating on the structural steel”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 3, Mar. 2017.
Section
Articles

References

Bęczkowski R., Gucwa M.: Defects Appearing in the Surfacing Layers of Abrasion Resistant Archives of Foundry Engineering, 16 (4), s. 23-28, 2016.

Białucki P., Derlukiewicz W.: Napawanie w regeneracji kokili do odlewania ciśnieniowego aluminium Przegląd Spawalnictwa, 10, s. 44-49, 2011.

Bystrzycki J., Varin R.A.: Environmental sensitivity and mechanical behavior of boron-doped Fe-45at.% Al intermetallic in the temperature range from 77 to 1000K Materials Science and Engineering, A270, s. 151- 161,1999.

Cebulski J., Lalik S.: Badania strukturalne złączy spawanych ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al Przegląd Spawalnictwa,1, s. 24- 26, 2010.

Cebulski J., Fornalczyk A., Pasek D: The kinetic of corrosion of the FeAl intermetallic phase-based alloys Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 70 (2), s.53-59, 2016.

Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo Gliwice, 2002.

Dymek S.: Charakterystyka wysokotemperaturowych związków międzymetalicznych” Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 6, 208-223,1998.

Kupka M.: Struktura i właściwości stopów FeAl otrzymanych w procesach metalurgicznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2005.

Tasak E., Ziewiec A., Parzych S.: The influence of the heat treatment on the properties of welded joints made with use of submerged arc welding and the GTAW method of the 7CrMoVTiB10-10 steel Powerwelding Con- ference, s. 179-188, 2011.

Gontarz G., Golański D., Chmielewski T. Properties Fe-Al type intermetallic layers produced by AC TIG method Advances in Materials Science, 13, 3 (37), s. 5-16, 2013.

Chmielewski T., Golański D.: The new method of in-situ fabrication of protective coatings based on FeAl intermetallic compounds” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Journal of Engineering Manufacture, Part B, 225 (4), s.611-616, 2011.