Ocena procesu spajania elementów okapów kuchennych ze stali nierdzewnej

Tadeusz Sałaciński, Wojciech Sosnowski

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki badań spajania elementów wykonanych z cienkościennych blach nierdzewnych oraz dokonano oceny jakości wykonanych spoin. Próbom poddano dwie próbki wykonane z różnymi parametrami spawania. 

Evaluation of welded components of kitchen canopies from stainless steel 

Abstract

The article presents the results of research of welding elements made of thin-walled from stainless steel sheets and contains assessment of the quality of the welds. Two samples made of various welding parameters was tested. 
Słowa kluczowe


spawanie laserowe; cienkościenne blachy nierdzewne; laser welding; thin wall stainless steel sheets; laser welding; thin wall stainless steel sheets

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Ferenc "Spawalnictwo" WNT, Warszawa, 2007.

A. Klimpel "Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali" WNT, Warszawa, 1999.

T. Chmielewski "Projektowanie procesów technologicznych – spawalnictwo" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.

Poradnik inżyniera Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2005.

E. Tasak "Metalurgia spawania" Wydawnictwo JAK, Kraków, 2008.

T. Sałaciński "Inżynieria jakości w technikach wytwarzania" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i12.714

Refbacks

  • There are currently no refbacks.