Wprowadzenie do zaawansowanych technik pomiarowych 3D stosowanych w wideoboroskopowych zdalnych badaniach wizualnych

Dariusz Mężyk, Paweł Stasiak

Abstrakt


Postęp w wizualnych technikach pomiarowych powoduje, że współczesne wideoboroskopy to coraz ważniejsze narzędzie badawcze w zestawie urządzeń pomiarowych inspektora NDT. O ile w przeszłości, w trakcie badania wizualnego, możliwe było wykrycie i zarejestrowanie wskazania, o tyle współczesne wideoboroskopy są zdolne do pomiaru i trójwymiarowej analizy wykrytych nieciągłości. Wprowadzenie technologii 3D do Zdalnych Badań Wizualnych znacznie podnosi funkcjonalność współczesnych wideoboroskopów przemysłowych. Sprzęt wyposażony w technologię pomiarów 3D znacznie poszerza zakres stosowalności badań wizualnych w badaniach NDT. Artykuł przedstawia możliwości badawcze oraz jakie oferuje wprowadzana technika pomiarowa. 

Introduction to advanced 3D measurement techniques used in endoscope remote visual studies 

Abstract

Advances in video measurement technology are making the remote video borescope an increasingly powerful tool in the inspector’s toolbox. While in the past, inspectors could identify indications and capture images; today’s advanced video borescopes can measure, map and analyze indications in 3D. The introduction of 3D measurement technology for Remote Visual Inspections significantly increases the functionality of modern industrial video borescopes. Devices equipped with a 3D measurement technology greatly expands the scope of application of visual research in the study of NDT. The article presents research capabilities and offered entered measuring technology. 
Słowa kluczowe


badania; pomiar; 3D; research; measurement; 3D

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mężyk D.: Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie badań wizualnych jako metody diagnostyki obiektów przemysłowych, Dozór Techniczny 2010/3

Menu Directed Inspection for the Visual iQ GE- june 2014

Słania J., Szymański A., Rawiński Ł.: Szkolenie personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymania Ruchu Kolei, Przegląd Spawalnictwa, 12,2015

Bęczkowski R., Gucwa M.: Kwalifikowanie napawania warstw trudnościeralnych pracujących w warunkach przemysłu cementowego, Przegląd Spawalnictwa, 9, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i6.628

Refbacks

  • There are currently no refbacks.