Wpływ technologii spawania rur ożebrowanych ze stali austenitycznej na strukturę połączenia rura – płaskownik

Janusz Adamiec, Agnieszka Tomaszewska

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki prób technologicznych spawania laserowego rur ożebrowanych wykonanych ze stali austenitycznych w gatunku 304 (X5CrNi18-10) oraz 304H (X2CrNi19-10), ze szczególnym uwzględ- nieniem wpływu zmiennych parametrów spawania la- serowego na strukturę połączenia rura - płaskownik. Stwierdzono, że technologia spawania laserowego rur ożebrowanych spełnia wymagania towarzystw kwalifi- kacyjnych, a struktura złączy zapewnia prawidłową wy- mianę ciepła w wymiennikach, przeznaczonych do pracy kotłów przy parametrach nadkrytycznych i ultranadkry- tycznych. 


Słowa kluczowe


stal austenityczna 304 i 304H; spawanie laserowe; rury ożebrowane; 304 and 304H austenitic steels; laser welding; finned tubes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Hernas, J. Pasternak, J. Brózda, G. Moskal, „Stale austenityczne i nadstopy niklu stosowane do budowy kotłów nadkrytycznych i ultranadkrytycznych”, Wyd. SITPH, Katowice 2009, s.111-134.

A. Hernas, „Żarowytrzymałość stali i stopów, cz.1”, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 1999.

J. Pasternak, S. Fudali, A. Hernas, M. Staszewski, „Stale austenityczne do zastosowań w kotłach o parametrach nadkrytycznych”, Energe- tyka, Zeszyt tematyczny nr XVIII, 2008.

J. Adamiec, M. Stopyra, M. Więcek, “Technologies of manufacturing finned tubes”, Proceedings of 10th Liege Conference: Materials for Advanced Power Engineering, s.411-418, 2014.

J. Adamiec, M. Więcek, G. Kokot, „Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych” Przegląd Spawalnictwa, vol.86 (5), s.3-9, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i2.565

Refbacks

  • There are currently no refbacks.