Badania połączeń spawanych laserem z zastosowaniem mikroskopii akustycznej

Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie możliwości zastosowania mikroskopii akustycznej do oceny jakości oraz identyfikacji niezgodności wewnętrznych połączeń spawanych techniką laserową. W ramach badań opracowano prototypowe stanowisko do skaningowej mikroskopii akustycznej, posiadające szerokie możliwości adaptacji do geometrii badanego obiektu oraz wyposażone w odpowiednie oprogramowanie zawierające algorytmy analizy i obróbki obrazów typu B-scan or C-scan. Wykorzystując wspomniane stanowisko przeprowadzono badania spoin czołowych, na podstawie których wyznaczono głębokość wtopienia spoiny. Wyniki badań zostały zweryfikowane poprzez badania metalograficzne. 

Investigation of laser welded joints using acoustic microscopy 

Abstract

The article presents chosen results obtained during the investigation of laser welded joints using acoustic microscopy method. For the purpose of the research a prototype setup was built. This system can be easily adjusted to the geometry of the object and is well equipped with appropriate software containing algorithms for the analysis and processing of images such as B-scan or C-scan. Using the research setup the geometry of the weld can be determined, especially in this particular case the depth of the weld penetration. The results were verified by metallographic examination. 
Słowa kluczowe


spawanie laserowe; badania nieniszczące; mikroskopia akustyczna; laser welding; non-destructive testing; acoustic microscopy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące - podstawy defektosko- pii, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2001.

Śliwiński A.: Ultradźwięki i ich zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Jagodziński Z.: Przetworniki ultradźwiękowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997.

Baranowska J., Garbik M.: Badania ultradźwiękowe, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1999.

Strona int.: http://www.optel.pl, dostęp: 01.02.2015r.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i8.430

Refbacks

  • There are currently no refbacks.