Spawanie laserowe w naprawie napisu ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego obozu Auschwitz i

Eugeniusz Turyk, Marcin Ciepły, Mirosław Pęcherek, Marek Potrzebski, Tadeusz Kuzio, Bogusław Czwórnóg, Agnieszka Żydzik-Białek, Margrit Bormann, Andrzej Jastrzębiowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono zastosowanie spawania laserowego w naprawie napisu ARBEIT MACHT FREI. Obejmowało ono wykonanie ściegów licowych w złączach doczołowych rur scalających konstrukcję napisu, spawanie naprawcze pęknięć w oryginalnych spoinach łączących litery z rurami, napawanie w celu odtworzenia pierwotnego kształtu spoin oraz miejscowe impulsowe przetapianie laserowe lica spoin naprawczych w celach dekoracyjnych. 

Laser welding in repair of the arBeit MacHt frei inscription parts of the former auschwitz i camp entrance gate 

The paper presents application of the laser welding in repair of the ARBEIT MACHT FREI inscription. It included production of the face side runs in butt joints of tubes bonding the inscription structure, repair welding of fractures in the original welds joining letters with tubes, surfacing in order to reconstruct original shape of welds as well as laser spot impulse remelting of the weld faces for decoration purposes. 
Słowa kluczowe


spawanie laserowe; laser welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Napis ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego obozu AUSCHWITZ I. Nr inw. A-43. Opracowanie Sekcji Konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 2010.

Żydzik-Białek A., Jastrzębiowski A.: Program prac konserwatorskich. Napis ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego obozu AUSCHWITZ I. Nr inw. A-43. Sekcja Konserwatorska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2010.

Wykonanie badań dotyczących wyboru technologii spawania elementów napisu ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego obozu Auschwitz I. Orzeczenie nr ZT/294/10. Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2011.

Nadzór technologiczny przy spawaniu naprawczym elementów napisu ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego

obozu Auschwitz I. Orzeczenie nr ZT/289/11. Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2011.

Turyk E., Żydzik-Białek A., Bormann M., Jastrzębiowski A.,

Kościelniak M., Kuzio T, Czwórnóg B.: Spawanie naprawcze elementów napisu ARBEIT MACHT FREI z głównej bramy wejściowej byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu Auschwitz I. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 6/2011, s. 42-48.

Banasik M.: Spajanie ze spoiwem w postaci drutu laserami różnych typów. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Gliwice, 5/2011, s. 32-35.

Systemy do spawania laserowego. www.alphalaser.de.

Mapowanie spawów obrazujące ich stan zachowania. Sekcja Konserwatorska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i3.389

Refbacks

  • There are currently no refbacks.