Od parowozu do lukstorpedy. Spawanie gazowe w naprawach taboru kolejowego, część I (z teki Jacka Lassocińskiego)

Anna Pocica

Abstrakt


W artykule przedstawiono historię budowy lokomotyw i wagonów do 1939 roku oraz sposoby napraw i regeneracji elementów taboru wykonanych z miedzi metodą spawania acetylenowo-tlenowego. 


Słowa kluczowe


spawanie gazowe; pojazdy szynowe; spawanie w naprawach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J.E.: Stulecie kolei. Przegląd Techniczny 1926, nr 1-2, s. 1.

Mozer W.: Krótki rys historyczny rozwoju lokomotyw. Od Stephensona do czasów obecnych. Przegląd Techniczny 1926,

nr 3, s. 21-25.

Odlanicki-Poczobut M.: Od Trewithicka do Stephensona

(szkic dziejów parowozu). Przegląd Techniczny 1926, nr 1-2,

s. 2-5.

Odlanicki-Poczobut M.: Postępy w budowie parowozów turbinowych. Przegląd Techniczny 1928, nr 2, s. 35-41.

Odlanicki-Poczobut M.: Budowa parowozów w roku 1927.

Przegląd Techniczny 1928, nr 4, s. 81-82.

Małkiewicz P.: Rys historyczny rozwoju wagonów kolejowych. Przegląd Techniczny 1926, nr 1-2, s. 6-10.

Małkiewicz P.: Budowa wagonów w ciągu ostatnich lat. Przegląd Techniczny 1928, nr 4, s. 80-81.

Małkiewicz P.: Postępy w budowie wagonów. Przegląd Techniczny 1933, nr 10, s. 265-271.

Dąbrowski J.P.: Budowa parowozów w Polsce. Przegląd

Techniczny 1929, nr 4-5, s. 85-89.

Piwoński J.: Parowozy kolei polskich. WKiŁ, Warszawa 1978, s. 23-33.

Pokropiński B.: Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej. WKiŁ, Warszawa 2007, s. 9-10.

Sołtysiński B., Jaworski B.: Historia HCP – 125 lat. Biuletyn

techniczny 1971, nr 1, s. 37.

Ogłoszenie reklamowe firmy H. Cegielski Sp. Akc. Przegląd

Techniczny 1934, nr 13, s. 109.

Tatara F.: Budowa wagonów w Zakładach H. Cegielski.

Biuletyn Techniczny 1959, nr 7-8, s. 57-67.

Jabłoński I.: Polski przemysł wagonowy. Przegląd Techniczny 1929, nr 4-5, s. 89-96.

Spawanie i Cięcie Metali. 1932, nr 5-6, s. 81-82.

Dydek S.: Od kotła do samochodów i przyczep. Praca zbiorowa pod red. A. Orłowskiego. WLS, Warszawa 1982, s. 15.

Spawanie szyn termitem. Przegląd Techniczny 1933, nr 10,

s. 283-284.

Andrzejewski S.: Zastosowanie spawania w celu wydłużenia szyn oraz przy wyrobie i utrzymaniu rozjazdów. Inżynier Kolejowy 1927, nr 3, s. 360-363.

Gayczak T.: O sposobach spawania stosowanych w warsztatach kolejowych francuskich. Mechanik 1923, z. XV, s. 153-158.

Strausfogel I.: Warsztaty kolejowe i praktyka warsztatowa. Drukarnia Państwowa, Warszawa 1925, s. 59-63.

Bieliński A.: Spawanie miedzi w kolejnictwie. Inżynier Kolejowy 1939, nr 4, s. 136.

Czaykowski S.: naprawa żelaznych palenisk kotłów parowozowych za pomocą spawania. Spawanie i Cięcie Metali 1929, nr 6, s. 90-94.

Czaykowski S.: naprawa ścian miedzianych palenisk parowozów za pomocą spawania acetylenowo-tlenowego. Spawanie i Cięcie Metali 1929, nr 9, s. 3-8.

Lisowski W.: Zastosowanie spawania acetylenowego do naprawy miedzianych palenisk kotłów parowozowych. Spawanie i Cięcie Metali 1931, nr 8, s. 120-123.

Proczkowski M.: Uszkodzenia kotłów parowozowych i ich naprawa. Czasopismo Techniczne 1923, nr 19, s. 281-285.

Lisowski W.: Zastosowanie autogenicznego spawania do napraw miedzianych palenisk kotłów parowozowych. Inżynier Kolejowy 1932, nr 5, s. 110-115.

Gayczak T.: O naprawie miedzianych skrzyń paleniskowych metodą spawania samorodnego. Mechanik 1924, z. XII, s. 129-131.

Gabryś J.: Pierwsze zastosowania i rozwój spawania acetylenowego w naprawie palenisk miedzianych kotłów parowozowych. Przegląd Spawalnictwa 1952, nr 10, s. 239-240.

Dobrowolski Z.: Z dziejów spawalnictwa w Polsce. Przegląd Spawalnictwa 1977, nr 3, s. 49-51.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i3.269

Refbacks

  • There are currently no refbacks.