Od parowozu do lux-torpedy – cz.II. Spawanie w naprawach i produkcji taboru kolejowego (z teki Jacka Lassocińskiego)

Anna Pocica

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania spawania elektrycznego w naprawach taboru kolejowego, w tym do naprawy kotłów, palenisk, cylindrów i ścian sitowych parowozu. Przedstawiono również przykłady spawanych lokomotyw, wagonów osobowych i towarowych, a także wagonów motorowych, tzw. lukstorped. 

From the steam engine to the lux-torpedoes – part ii. gas welding in the repair of railway rolling stock, (from Jacek lassociński’s portfolio) 

Abstract

The paper presents the possibility of using electric welding to repair of rolling stock, including the repair of boilers, furnaces, cylinders and tube-sheets in steam locomotives. It also presents examples of welded steam locomotives, carriages, wagons and motor cars called luxtorpedoes. 
Słowa kluczowe


Spawanie w naprawach; spawanie płomieniowe; gas welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strausfogel I.: Warsztaty kolejowe i praktyka warsztatowa. Drukarnia Państwowa, Warszawa 1925, s. 59-63.

Bieliński A.: Spawanie miedzi w kolejnictwie. Inżynier Kolejowy 1939, nr 4, s. 136.

Czaykowski S.: naprawa żelaznych palenisk kotłów parowozowych za pomocą spawania. Spawanie i Cięcie Metali 1929, nr 6, s. 90-94.

Czaykowski S.: naprawa ścian miedzianych palenisk parowozów za pomocą spawania acetylenowo-tlenowego. Spawanie i Cięcie Metali 1929, nr 9, s. 3-8.

Lisowski W.: Zastosowanie spawania acetylenowego do naprawy miedzianych palenisk kotłów parowozowych. Spawanie i Cięcie Metali 1931, nr 8, s. 120-123.

Proczkowski M.: Uszkodzenia kotłów parowozowych i ich naprawa. Czasopismo Techniczne 1923, nr 19, s. 281-285.

Dobrowolski Z.: Z dziejów spawalnictwa w Polsce. Przegląd Spawalnictwa 1977, nr 3, s. 49-51.

Nestor spawalnictwa – rozmowa z prof. Dominikiem Syryj- czykiem. Przegląd Spawalnictwa 1978, nr 3, s. 21-23.

Proczkowski M.: Uszkodzenia kotłów parowozowych i ich

naprawa. Czasopismo Techniczne 1923, nr 20, s. 298-303.

Lisowski W.: Zastosowanie autogenicznego spawania do napraw miedzianych palenisk kotłów parowozowych. Inżynier

Kolejowy 1932, nr 6, s. 131-135.

Lisowski W.: naprawa pękniętych cylindrów parowozowych

w Poznańskich Warsztatach PKP. Spawanie i Cięcie Metali

, nr 1, s. 3-6.

Lisowski W.: naprawa pękniętych cylindrów parowozowych

w Poznańskich Warsztatach PKP. Spawanie i Cięcie Metali

, nr 2, s. 31-35.

Strausfogel I.: Zastosowanie spawania do naprawy zestawów kołowych taboru kolejowego. Spawanie i Cięcie Metali

, nr 4, s. 5-9.

Szejnowski P.: naprawa obręczy kół parowozowych. Spawanie i Cięcie Metali 1929, nr 3, s. 46.

Tułacz P., Golling F.: Spawane wagony kolejowe. Inżynier Kolejowy 1932, nr 9, s. 198-200.

Budowa wagonów osobowych spawanych. Spawanie i Cięcie Metali 1928, nr 1, s. 5-9.

Świderski Z.: Działalność Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w zakresie spawalnictwa. Przegląd Spawalnictwa 1980, nr 11, s. 5.

Sznerr A., Dobrowolski Z.: Spawanie. Spawanie i Cięcie Metali 1932, nr 5-6, s. 81-82.

Szumowski A.: Zastosowanie spawania i cięcia metali w budowie lokomotyw. Spawanie i Cięcie Metali 1934, nr 6, s. 107-109.

Daniszewski W.: Spawanie w Warszawskiej Sp. Akc. Budowy Parowozów. Spawanie i Cięcie Metali 1930, nr 5, s. 82-84.

Daniszewski W.: Spawanie w Warszawskiej Sp. Akc. Budowy Parowozów. Spawanie i Cięcie Metali 1930, nr 6, s. 109-112.

Wagony samoopróżniacze 30-tonowe dla Z.S.R.R. Inżynier

Kolejowy 1933, nr 6, s. 147-149.

Dakura S.: Wagony motorowe. Mechanik 1934, z. 11,

s. 221-229.

Zieliński J.: Elektryfikacja węzła kolejowego warszawskiego.

Wiadomości Elektrotechniczne 1937, nr 1, s. 13-14.

Szumowski A.: Lekkie i szybkobieżne całkowicie spawane wozy motorowe (lux-torpedy) na PKP. Przegląd Mechaniczny 1936, nr 15-16, s. 561-569.

Gutowski M.: Polski wagon silnikowy. Przegląd Techniczny

, nr 5, s. 93-95.

Popowicz S.: Budowa wagonów motorowych w Polsce i wymagania ruchu. Przegląd Mechaniczny 1935, nr 23, s. 802-807.

Tymiński T.: Wprowadzenie krajowych wozów silnikowych na

PKP. Życie Techniczne 1935, nr 8, s. 232-236.

Pokropiński B.: Lux-torpeda PKP. WKiŁ, Warszawa 1988.

www.naukaitechnika.pl/archiwum_techniki/pdf

Tatara F.: Budowa wagonów w Zakładach H. Cegielski. Biuletyn Techniczny 1959, nr 7-8, s. 57-67.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i4.266

Refbacks

  • There are currently no refbacks.