Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review

Miesięcznik "Przegląd Spawalnictwa" jest specjalistycznym pismem inżynierii spajania, wydawanym od 1928 roku przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Czytelnikami pisma są specjaliści z dziedziny inżynierii spajania oraz ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce związane z szeroko rozumianym spawalnictwem.

 
Czasopismo jest wysyłane do wiodących naukowych i przemysłowych ośrodków zagranicznych związanych z inżynierią spajania.
 
Wg wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za artykuł w "Przeglądzie Spawalnictwa" przyznawane jest 9 punktów na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych. W "Przeglądzie Spawalnictwa" publikowane są recenzowane, oryginalne artykuły naukowe dotyczące:
 
 
 • technik spajania, cięcia, modyfikacji powierzchni,
 • metalurgii, materiałoznawstwa i modelowania procesów spawalniczych,
 • metod badań struktury i właściwości złączy,
 • charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów,
 • automatyzacji i robotyzacji,
 • techniki klejenia tworzyw konstrukcyjnych 
  i spawania tworzyw polimerowych,
 • szkolenia, przepisów i normalizacji,
 • praktyki spawalniczej i projektowania technologii,
 • badań niszczących i nieniszczących złączy spajanych oraz materiałów inżynierskich
 
Wybrane artykuły opublikowane w "Przeglądzie Spawalnictwa" są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief
Prof. Tomasz Chmielewski
Politechnika Warszawska/Warsaw University of Technology

Zastępca redaktora naczelnego ds. współpracy z przemysłem 
Depute Editor-in-Chief for Industry Cooperation Affairs
Mgr inż. Włodzimierz Jacek Walczak
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
 
Sekretarz redakcji/Submission Officer
Lic. Norbert Kozłowski 

Redaktorzy działów/Associate Editors

Dr inż. Paweł Cegielski - Maszyny urządzenia materiały/Machines Devices Materials
Politechnika Warszawska/Warsaw University of Technology
 
Prof. Leszek A. Dobrzański dr h.c. multi - Nowe materiały/New materials
Politechnika Śląska/Silesian University of Technology
 
Prof. Zbigniew Mirski - Lutowanie i klejenie/Brazing and Bonding
Politechnika Wrocławska/Wroclaw University of Technology
 
Mgr inż. Bogusław Olech - Badania nieniszczące/Non Destructive Testing 
PGE GiEK 
 
Prof. Jacek Słania - Praktyka spawalnicza/Welding Practice 
Instytut Spawalnictwa, Gliwice/Welding Institute
 
Prof. Władysław Włosiński dr h.c. multi - Zaawansowane technologie spajania/Advanced Joining Technologies 
Polska Akademia Nauk/Polish Academy of Science 
 
Dr inż. Kwiryn Wojsyk - Konstrukcje spawane i zgrzewane/Welded Structures 
Politechnika Częstochowska/Częstochowa University of Technology
 
Międzynarodowa rada programowa/International Scientific Committe
Prof. Jan Pilarczyk - Przewodniczący/President 
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach/Welding Institute Gliwice
 
Prof. Andrzej Ambroziak - Zastępca przewodniczącego/Deputy President
Politechnika Wrocławska/Wrocław University of Technology
 
Komitet naukowy rady programowej/Scientific Committee
Prof. Alexander I. Balitskii
National Academy of Science, Ukraina 
 
Dr.-Ing. Pawel Baryliszyn
Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, Niemcy
 
Prof. Gilmar Ferreira Batalha
Polythenic School of University Sao Paulo, Brazylia
 
Dr inż. Hubert Drzeniek
Amil Werkstofftechnologie, Berlin, Niemcy 
 
Prof. Nikolaos Gouskos
University of Athens, Grecja
 
Prof. Gieorgij Grigorenko
National Academy of Science of Ukraine, Ukraina 
 
Prof. Jolanta Janczak-Rusch 
EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials, Science and Technology, Szwajcaria 
 
Prof. Andrzej Kolasa 
Politechnika Warszawska, Polska/Warsaw University of Technology, Poland
 
Prof. Valeriy d.Kuznetsov 
Kyiv Polytechnical Institute, Ukraina
 
Prof. Leonid Łobanow 
National Academy of Science of Ukraine, Ukraina 
 
Prof. Jerzy Łabanowski
Politechnika Gdańska, Polska/ Gdańsk University of Technology, Poland
 
Prof. Jerzy Nowacki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie , Polska/The West Pomeranian University of Technology, Poland
 
Prof. George Papadopoulos 
University of Athens, Grecja 
 
Prof. Borys Paton 
National Academy of Science of Ukraine, Ukraina 
 
Dr inż. Jan Plewniak 
Politechnika Częstochowska, Polska/Częstochowa University of Technology, Poland
 
Dr inż. Anna Pocica
Politechnika Opolska, Polska/Opole University of Technology, Poland
 
Prof. Jacek Senkara
Politechnika Warszawska, Polska/Warsaw University of Technology, Poland
 
Prof. Andrzej Skorupa
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Polska
 
Prof. Božo Smoljan 
University of Rijeka, Chorwacja 
 
Prof. Mirko Sokovic 
University of Ljubljana, Słowenia 
 
Prof. Zhu Sheng 
National Key Laboratory for Remanufacturing, Pekin, Chiny 
 
Prof. Edmund Tasak 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska 
 
Prof. Johannes Wilden 
University of Applied Sciences, Krefeld, Niemcy 
 
Prof. Hongyan Zhang
University of Toledo, USA